Contatti | info@festivalethnos.it, Telefono: 328 723 2399

Programma 2022

9 SETTEMBRE

10 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

18 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

24 SETTEMBRE

2 OTTOBRE